Ansvarsforholdet for OP-flyene var delt slik at Luftforsvaret hadde det tekniske ansvaret og Feltartilleriet det operative. Flyene ble rulleført i Luftforsvaret. 

Den 17. juli 1965 var flyene fordelt slik:

Værnes:

CE-A, CE-B, CE-E, CE-F og CE-G

Flytroppen FAbn Brig N. Setermoen:

CE-C og CE-D.

Med til sammen 17 Cessna O-1A til disposisjon, skulle disse fordeles som følger fra november 1967:

Gardermoen:

Beredskapslagring av syv O-1A. Av disse skulle ett fly til enhver tid være stasjonert ved FASØ På Haslemoen.

Værnes:

Beredskapslagring av fem O-1A.

Bardufoss:

Beredskapslagring av fem O-1A. Av disse skulle en tropp på to fly være oppsatt på Setermoen. På grunn av det pågående OP-kurset på Værnes som ikke ble avsluttet for i desember 1967 var overføringen av O-1A fra Værnes til Gardermoen en del forsinket.

De siste ti av de til sammen 27 flyene Norge mottok, ankom med båt fra Port Elisabeth i New Jersey den 31. mai 1968. Samtlige hadde På forhånd gjennomgått MAP Transfer Inspection ved Atlanta Army Depot, Forest Park i Georgia. også dette var godt brukte maskiner, med gangtider fra i overkant av 3100 og helt opp til nesten 4700 timer. Etter montering og klargjøring på Kjeller ble flyene overført til Gardermoen for lagring der inntil videre.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com